Inicijativa mladih za ljudska prava je u okviru projekta „Monitoring primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori“ a koji je podržalo Ministarstvo za ljudskih i manjinskih prava, u proteklih šest mjeseci sprovodila istraživanje o stepenu primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori.
Izvještaj je zasnovan na praćenju rada institucija na državnom i lokalnom novou u pogledu primjene zakonskih i međunarodnih standarda zaštite prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica, a sa ciljem identifikovanja dobrih praksi, ali i izazova u kontekstu zaštite prava manjina u smislu građanskog i multikulturalnog društva u Crnoj Gori.

Iako su prava manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u Crnoj Gori garantovana Ustavom Crne Gore, zakonom i ostalim propisima donijetim u skladu sa Ustavom i međunarodnim dokumentima u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, i dalje postoje nedostaci u pogledu autentične zastupljenosti u Skupštini Crne Gore kao i predstavničkim tjelima na lokalnom nivou, te u javnim službama i u organima čiji su osnivači države i lokalne samouprave. Ovi nedostaci se najviše ogledaju u niskom stepenu zastupljenosti manjina na političkom nivou kao i njihovoj zastupljenosti na pozicijama od manjeg značaja, te se sve to odražava na njihovo neadekvatno učešće u donošenju odluka i vršenju poslova od javnog interesa.

Projektom su obuhvaćeni nadležni organi i organi lokalne samouprave u opštinama Ulcinj, Kotor, Tivat, Bijelo Polje, Tuzi, Rožaje, Plav, Gusinje, Petnjica, Berane i Pljevlja, ali i drugi važni subjekti, uključujući nacionalne savjete, medije, nevladine organizacije koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Nalazi i preporuke se temelje na rezultatima analize normativnog okvira za zaštitu prava manjinskih naroda i manjinskih zajednica u Crnoj Gori, u odnosu na postavljene standarde, kao i prema podacima i komentarima dobijenim od strane lokalnih samouprava, nacionalnih savjeta, medija i nevladihih organizacija
Prilikom izrade Izvještaja korišćene su informacije o zastupljenosti pripadnika/pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u državnim i organima lokalne samouprave kao i organa čiji je osnivač država.
Crna Gora treba da prihvati sve različitosti kao vrijednosti, te da to bude princip kojim će se voditi i da prihvatanje evropskih vrijednosti ne ostane samo na papiru.

Više o rezultatima i preporukama izvještaja pogledajte OVDJE.

Categories: Vijesti