Inicijativa mladih za ljudska prava, u sklopu projekta “Tolerancija na djelu” koji finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, uspješno je organizovala inspirativnu aktivnost živih biblioteka pod nazivom “Knjižica različitosti – razumijevanje kroz priče”. Ovaj događaj održan je u srednjoj školi u Tuzima, gde su tri izuzetna govornika podijelila svoje lične priče i iskustva, istražujući teme tolerancije, interkulturalizma i govora mržnje.

Aktivnost je okupila preko dvadeset (20) srednjoškolaca koji su nakon duboko emotivnih priča imali priliku postaviti pitanja i dublje se upustiti u saznanje o značenju diskriminacije na ličnom nivou. Glavni cilj ovih radionica bio je približiti učesnicima pojmove koji su dio naše svakodnevice i objasniti njihovo značenje kroz lične priče. Poseban fokus bio je na tome da se učesnicima pokaže kako su svi podložni diskriminaciji, kako kao potencijalni izvor diskriminacije tako i kao potencijalne žrtve, često nesvjesni toga.

Ove radionice su omogućile učesnicima da dublje razumiju univerzalne vrijednosti tolerancije i raznolikosti, te da prepoznaju važnost prevazilaženja predrasuda i stereotipa. Internalizovane potrebe za podjelama i osjećajem pripadnosti koji se često javljaju, bili su važan dio diskusije, pružajući učesnicima uvid u složenost ljudskog uma i društvenih dinamika.

Inicijativa mladih za ljudska prava je zahvalna svim učesnicima i govornicima koji su doprinijeli uspjehu ove važne aktivnosti. Nastavljamo sa predanim radom na promovisanju tolerancije i razumijevanja u našem društvu, sa uvjerenjem da je edukacija ključna za izgradnju inkluzivnijeg i boljeg okruženja za sve.

Categories: Vijesti