Jedan od osnovnih ciljeva Inicijative mladih za ljudska prava jeste osnaživanje mladih za rad na promovisanju i zaštiti ljudskih prava i demokartskih principa.

Mladi predstavljaju bitnu kategoriju društva, i na njima je da učestvuju u rješavanju po njih značajnih pitanja, kao i da učestvuju u donošenju odluka na lokalnom, ali i državnom nivou, jer su oni budući nosioci promjena.

Aktivizam mladih im donosi sticanje novih vještina i znanja, ali i kontakata koji im mogu pomoći u izgradnji svoje karijere. 

Inicijativa uključuje mlade kao ciljne grupe kroz svoje programe. Ujedno podižemo svijest o značaju njihovog učešća, kao i informisanja mladih o radu institucija i organizacija u oblasti: zapošljavanja, obrazovanja, donošenja odluka, razvoja zajednice i donošenja i primjene politika, zdravlja, kulture i omladinske politike; i shodno datim temama, mnogi od njih su bili u prilici da posjete različite nevladine organizacije, lokalne organizacije kao i lokalne institucije, a u cilju upoznavanja sa njihovim radom.

Projekti koje radimo regionalno sa YIHR kancelarijama, takođe uključuju razmjenu mladih ljudi.