Inicijativa mladih je organizovala dvije obuke, odnosno radionice u saradnji sa Međunarodnim rezidulanim mehanizmom za krivične sudove iz Haga.

Na dvodnevnoj radionici za novinare iz Crne Gore, učesnici su učili o promociji tema suočavanja sa prošlošću, pomirenju i ratnim zločinima. Ekspert iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma, Nemanja Stjepanović, pružio je obuku o efikasnom korišćenju baze IRMCT-a, pretraživanju relevantnih materijala i pravilnom citiranju izvora. Učesnicima radionice prezentovani su i konkretni primjeri prakse u promociji tema ratnih zločina, uključujući kampanje, medijske strategije i angažman novinara, mladih i civilnog sektora.

Učesnici radionice su imali prilike da se upoznaju sa istorijatom Mehanizma ali i nasljeđem koje ostavlja nakon svog dugogodišnjeg rada posebno kroz rad Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima.  Nemanja Stjepanović je istakao da kada govorimo o ratnom nasljeđu, da je važno da znamo šta se desilo tokom ratova  ali je važnije da znamo zašto se to desilo, jer ako se ti koncepti koji su tada bili ne ugase danas – imamo problem da negiramo ili ne želimo da razogvaramo o ovim temama, i kao posljedicu toga se stalno osjećamo ugroženima.

U isto vrijeme u Podgorici su sudije, tužioci i advokati prisustvovali obuci Efikasno procesuiranje ratnih zločina: Podrška tužiocima, sudijama i advokatima, koju su održali strućnjaci iz IRMCT – Aleksandar Kontić iz Kancelarije tužioca pri IRMCT i Lejla Sudić-Hendo – dokument menadžerka.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili Zoran Radović, predsjednik Višeg suda u Podgorici; Jelena Đaletić, zamjenica Vrhovnog državnog tužioca i Aleksandar Kontić iz IRMCT.

Zoran Radović se obratio prisutnima i prepoznao značaj ovog skupa, kako za unapređenje profesionalnih kapaciteta, tako i za jačanje pravde i vladavine prava u našoj zemlji. Tema ratnih zločina i njihovo procesuiranje predstavljaju kompleksan i odgovoran zadatak. Ukazao je da ekspertiza UN međunarodnog rezidualnog mehanizma i međunarodna perspektiva ne samo da nam pomaže da bolje razumijemo složenost ratnih zločina, već će nas i osnažiti u našem radu. Dodao je da je uvjeren da ćemo, kroz ovakve inicijative, doprinijeti jačanju pravosudnog sistema i osiguravanju da zločini iz prošlosti budu adekvatno procesuirani.

Jelena Đaletić upoznala je prisutne da je Vrhovni državni tužilac inicirao hitne izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku u dijelu kojim bi bilo omogućeno da se dokaz koji je pribavljen ili izveden u skladu sa Statutom i Pravilima o postupku i dokazima Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog rezidualnog mehanizma može koristiti u krivičnom postupku u Crnoj Gori, kao i sa izradom nove Strategije za istraživanje ratnih zločina za period 2024-2027 godina, sa Akcionim planom za primjenu strategije. Takođe, ukazala je i na važnost Ljubljansko-Haške konvencije o međunarodnoj saradnji u istrazi i gonjenju krivičnog djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih zločina koja je usvojena u maju 2023. godine, čija primjena će kroz različite oblike pravne pomoći olakšati i ojačati međunarodnu saradnju.

Aleksandar Kontić je istakao važnost dokumentacije Tribunala za procesuiranje ratnih zločina u regionu, te da bez regionalne saradnje ovaj proces neće biti uspješan, niti će dovesti do više pravde za više žrtava ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije.

Predavanja Aleksandra Kontića bila su bazirana na pojašnjavanju načina na koji su istražitelji Tribunala prikupljali dokaze, uključujući konkretne primjere kroz predmete “Opsada Sarajeva” i “Srebrenica”, kao i na regionalnoj saradnji u procesuiranju ratnih zločina na teritoriji Zapadnog Balkana i ulozi Kancelarije tužioca Tribunal/Mehanizma u ovom procesu.

Lejla Sudić Hendo je učesnicima obuke detaljno predstavila na koji način mogu zatražiti pomoć od Tužilaštva Mehanizma i dala upute o vrstama saradnje koje se mogu ostvariti sa Tužilaštvom Mehanizma. Ona je dodala koji su to sve resursi Mehanizma koji su javno dostupni, preko kojih zainteresovani akteri mogu doći do podataka koji ih zanimaju. Učesnici su dobili detaljne instrukcije o tome kako mogu istraživati javno dostupne informacije, vodeći ih od početka do kraja pretrage. Uslijedio je i praktični dio obuke, na kojem su učesnici korak po korak mogli direktno pristupili web sajtu Mehanizma, te svim onim informacijama i podacima koji ih zanimaju.

Navedene aktivnosti bile su sjajna prilika da stručnjaci iz UN Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove podijele svoje bogato i vrijedno iskustvo i da iz prve ruke pokažu na primjerima mnoge korisne informacije i savjete sa učesnicima.

Održani događaji su dio projekta „Inicijativa tranzicione pravde kroz obrazovanje i umjetnost“ koji je podržan kroz regionalni projekat „Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Regionalni projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Categories: Vijesti