U okviru projekta „Reintegrcija kroz edukaciju“ koji je Inicijativa mladih za ljudska prava implementirala, realizovali smo licenciranu obuku za 20 štićenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija koji su pripadnici NEET grupe (mladi koji se ne edukuju, nisu na birou i nisu zaposleni).
Obuka se sastojala iz dva dijela. Prvi dio činila je obuka o sticanju i razvoju digitalne ključne kompetencije, dok je drugi dio obuke obuhvatao digitalizaciju, internet i jezik – digitalni pravopis i jezik administracije.

Polaznici su imali priliku da steknu znanje koje će primjenjivati po odsluženju kazne, a sa dobijenim licencama biće konkurentniji na tržištu rada, te će se lakše reintegrisati u društvo. Samim tim, smanjiće se i broj povratnika u UIKS.

Edukativni centar Montenesoft, koji je vodio obuku, održao je ukupno 100 časova sa učesnicima, te im je pored teorije omogućio i praksu kako bi utvrdili stečeno znanje.

Ovaj projekat je dio projekta “WB&T for #EmploYouth” koji finansira Evropska unija, kofinansira Ministarstvo javne uprave, a sprovodi Nvo Prima sa partnerima Fondacija Ana i Vlade Divac, Youth Alliance, Partners Albania for Change and Development i Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG.

Categories: Vijesti