Inicijativa mladih za ljudska prava je u sklopu projekta “Ljudska prava ne poznaju seksualnu pripadnost – diskriminacija ima isto značenje za sve”, a uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, održala tri info sesije za mlade na temu “Obrazovanjem kroz borbu protiv diskriminacije”. Info sesije su održane na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i u prostorijama Građanske kuće u Podgorici.

Profesorica Ksenija Rakočević je u svojim predavanjima predstavila mladima definiciju pojma roda i pojma diskriminacije, osvrćući se i na prikaz obrazovnog sistema od XV vijeka do danas. Ona je govorila o počecima stvaranja savremenog LGBTQ pokreta u SAD i svijetu i kako je započela njihova borba protiv diskriminacije i unapređenje njihovog položaja. Osvrnuli smo se i na prve autovane LGBTQ osobe u Crnoj Gori i prve osnovane organizacije koje su započele sa zalaganjem za zaštitu prava pripadnika ove zajednice, te o kompleksnom i izazovnom političko-društvenom ambijentu u kojem su djelovale.

U konačnom, učesnici su upoznati da obrazovanje predstavlja ključni alat za unapređenje i promociju prava pripadnika LGBTQ zajednice zato što doprinosi:

– podizanju svijesti i razumijevanju

– promociji tolerancije i poštovanja

– pruža vještine i alate za borbu protiv diskriminacije

– kreira inkluzivnije društvo

– podstiče osnaživanje mladih da stanu u odbranu protiv diskriminacije.

Kroz interaktivne aktivnosti, studije slučaja i diskusije, učesnici su imali priliku da razmijene iskustva i ideje o tome kako da unaprijede svoj rad i doprinesu stvaranju rodno ravnopravnijeg društva. Nakon predavanja, učesnici su opremljeni novim znanjima, vještinama i alatima koji će im omogućiti da aktivno doprinose borbi protiv rodnih stereotipa i diskriminacije u sistemu.

Categories: Vijesti