Tokom trodnevnog seminara „Obuke za razgovor za posao“, pripadnici romske i egipćanske populacije iz više opština širom Crne Gore imali su priliku da se kroz simulacije razgovora za posao i upoznavanjem sa pravnim mehanizmima za zaštitu radnih prava pripreme za izlazak na tržište rada. Kroz rad u grupama, učesnici su imali priliku da steknu znanja i vještine u vezi sa tim na koji način se mogu prijaviti na oglase za posao, te pripremiti i obaviti razgovor sa poslodavcem.

Učesnici su takođe učili i o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i njenom značaju prilikom intervjua, te o pojmu mobinga i diskriminacije na radnom mjestu.

Aktivnost je sprovodena u okviru projekta „Inkluzijom do posla“, uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Categories: Vijesti