Danas smo razgovarali sa predstavnicima NVO sektorka kao i sa predstavnicima institucija o NEET mladima. Kroz razgovor smo imali priliku da čujemo ko su to pripadnici NEET populacije i zašto su nevidljivi za naš sistem, kao i šta je to što država i NVO-i treba da urade kako bi se poboljšao njihov položaj u društvu.
Gospođa Aida Perović, izvršna direktorica NVO Prime nas je upoznala sa programom Employ Youth u okviru kojeg se i realizuje projekat „Reintegracija kroz edukaciju“, te ukazala na podatke o broju mladih, pripadnika NEET populacije u Crnoj Gori koji borave u UIKS-u. Kroz implementaciju projekta „Reintegracija kroz edukaciju“, ostvarili smo saradnju sa Montenesoft firmom, čija izvršna direktorica Natalija Đaletić realizuje obuke sa NEET mladima, štićenicima UIKS-a. Gospođa Natalija je ukazala na važnost obrazovanja mladih ljudi, posebno ukazujući na informatičku pismenost kao i na razvoj ključnih kompetencija koje će učesnicima omogućiti da po završetku obuke budu konkurentni na tražištu rada.

O saradnji Inicijative za ljudska prava i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija govorila je Dragica Rajković, koordinatorka projekata koji se implementiraju u UIKS-u i psihološkinja. Rajković je istakla važnost licenciranih obuka koje se organizuju za štićenike UIKS-a, te neophodnost pružanja podrške licima i nakon odsluženja kazne kako bi se nastavio njihov tretman socijalizacije i integracije u društvo.

Ljiljana Garić, predstavnica Centra za stručno obrazovanje, je navela da postoji 120 licenciranih organizatora obrazovanja u Crnoj Gori i predstavila obrazovnu ponudu u oblasti obrazovanja odraslih. Lica koja uspješno završe program obrazovanja kod licenciranog organizatora obrazovanja odraslih dobijaju javnu ispravu – sertifikat/potvrdu, zavisno od toga koju vrstu programa su pohađali, a koja je priznata od stane tržišta rada i poslodavaca. Takođe, Garić je istakla da je za uspješnu realizaciju programa od velikog značaja institucionalna saradnja. 

Učesnica okruglog stola „Edukacijom do reintegracije“, ispred Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, gospođa Elida Baltić nas je upoznala sa načinom prijavljivanja na biro rada, kao i sa tim da se od lica koja se prijavljuju ne uzima informacija da li su boravili u UIKS-u, već lica to sama navode u prijavi. Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, bilo je 10 lica koja su u prijavi navela da su boravili u UIKS-u, od njih 10 jedno lice je zaposleno i i dalje je u radnom odnosu.

Prilikom diskusije došli smo do informacija da poslodavci ne prihvataju lica koja su boravila u UIKS-u, te da je za njih mnogo teže naći posao koji bi odgovarao njihovim kompetencijama.

Ipred kancelarije Ombudsmana, gospođa Dina Knežević, dala je predlog da se mladi prilikom obuka dodatno obuče i o diskriminaciji kako bi znali da je prepoznaju i samim tim reaguju ukoliko primjete da ne mogu doći do zaposlenja jer su diskriminisani po rodnjoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj orijentaciji.

Gosti i učesnici okruglog stola bili su saglasni u tome da je edukacija mladih imperativ i da se mora raditi na tome. Mladima je potrebna motivacija kako bi se prijavljivali na obuke i seminare i na taj način unaprijedili svoje znanje i vještine. Neophodno je i nastaviti sa pružanjem podrške i nakon odsluženja kazne u UIKS-u, kako mladima, tako i odraslima, te na taj način perventivno djelovati kako bi se smanjio broj povratnika u UIKS-u.

Cilj projekta “Reintegracija kroz edukaciju” je povećanje kapaciteta mlafih kroz pružanje podrške u edukaciji i zapošljavanju sa akcentom na pripadnike NEET populacije (mladi koji se ne nalaze u sistemu redovnog obrazovanja, ne rade i ne pohađaju obuke) koja boravi u UIKS-u na odsluženju kazne.

Ovaj projekat je dio projekta “WB&T for #EmploYouth” koji finansira 🇪🇺 Evropska unija, a sprovodi Nvo Prima sa partnerima Fondacija Ana i Vlade Divac ( Srbija), Omladinski savez Kruševo (Sjeverna Makedonija), Partners Albania for Change and Development (🇦🇱 Albanija) i Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG (Turska).

Categories: Vijesti