Inicijativa mladih za ljudska prava je danas potpisala Memorandum o saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija.

Memorandum će biti početni korak u realizaciji projekta “Reintegracija kroz edukaciju”, koji je dio projekta “WB&T for EmploYouth”.

Kroz implementaciju projekta radićemo stručno osposobljavanje 20 mladih koji su pripadnici NEET grupe (mladi koji nisu zaposleni, nisu na birou i ne edukuju se), koji će nakon završene obuke dobiti licence za rad. Cilj projekta je da omogući lakšu i bolju reintegraciju u društvo i da doprinese lakšem zapošljavanju mladih nakon što odluže kaznu.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a sprovodi ga NVO Prima sa partnerima Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Omladinski savez Kruševo (Sjeverna Makedonija), Partners Albanija-za promjene i razvoj (Albanija) i Fondacija volontera zajednice (Turska).

Categories: Vijesti