Potpisivanje Ljubljansko – haške konvencije o međunarodnoj saradnji u istrazi i gonjenju krivičnog djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih zločina važan je korak ka jačanju međunarodne pravne saradnje u procesu istrage i gonjenja najtežih zločina. Ovaj potez će omogućiti bolju saradnju sa zemljama regiona i biti dobar preduslov za naše institucije da preduzmu konkretne korake u procesuiranju svih slučajeva.

Potpisivanjem konvencije Crna Gora je potvrdila posvećenost uspostavljanju tranzicione pravde kao osnove za izgradnju održivog društva utemeljenog na principima pravde, jednakosti i poštovanja ljudskih prava.

Konvencija ne samo da kriminalizuje najteže oblike kršenja međunarodnog prava, poput genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, već i pruža okvir za saradnju u istrazi i gonjenju tih zločina. To je izuzetno važno, posebno ako uzmemo u obzir one ratne zločine iz 90-ih koji uključuju više zemalja Jugoslavije. Smatramo da je ovo značajno posebno u dijelu gdje je moguće formiranje zajedničkih istražnih timova i saradnja u traženju najefikasnijih metoda za temeljno i brzo istraživanje i procesuiranje odgovornih.

Podsjećamo, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava, Dunja Mijatović, nedavno je u obraćanju premijeru Milojku Spajiću, Crnoj Gori upravo zamjerila nekažnjavanje teških kršenja ljudskih prava i pozvala na izvršavanje zahtjeva za izručenje u vezi sa ratnim zločinima. Ona je preporučila i da se usvoji zakon o naknadi za civilne žrtve rata i osigura da se ne diskriminiše nijedna žrtva. Zato očekujemo da će Konvencija omogućiti ostvarivanje konkretnih koraka u pravcu procesuiranja ratnih zločina, te stvarnu posvećenost Crne Gore ovom višedecenijskom teretu prošlosti.

Nadamo se da će konvenciju potpisati i ostale zemlje u regionu i na taj način unaprijediti regionalnu saradnju u procesurianju ratnih zločina.

FOTO: gov.me

Categories: Vijesti