Pozdravljamo planiranu aktivnost Vlade Crne Gore, a koja se odnosi na omogućavanje korišćenja dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u postupcima pred sudovima u Crnoj Gori.

SDT je ranijih godina upućivao pisma Haškom tribunalu u vidu obavještenja o potencijalnim osumnjičenim crnogorskim državljanima, ali pored toga nije samoinicijativno preduzimao neke druge radnje.

Podsjećamo i da je Međunarodni rezidualni mehanizam 13. novembra 2020. godine poslao dokumentaciju za više crnogorskih državljana osumnjičenih da su učestvovali u vršenju “teških zločina, uključujući i seksualno nasilje” na području bivše SFRJ. Međutim, nema podataka o konkretnim rezultatima SDT-a povodom tih predmeta.

Iako dokazi pribavljeni iz Haga trebaju predstavljati bitan izvor informacija, neophodno je pojačati i samoinicijativnost i proaktivnost crnogorskih pravosudnih organa. Ovo je značajno iz razloga što bi se ponovnim otvaranjem istraga za već presuđene ratne zločine otvorile nove mogućnosti za procesuiranje mnogih koji su izbjegli krivično pravno odgovaranje pred nadležnim institucijama.

Categories: Vijesti