Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) u sklopu svog projekta „Ljudska prava ne poznaju seksualnu pripadnost – diskriminacija ima isto značenje za sve“ održaće tri info sesije za mlade „Obrazovanjem kroz borbu protiv diskriminacije“.

Učesnike će o ovoj temi informisati relevantni predavači koji će govoriti o razumjevanju koncepta roda i pola, njihovom ulogom u društvu i njihovim interakcijama s drugim društvenim kategorijama poput rase, klase i seksualnosti.

Učesnici će imati priliku da razgovaraju o rodnoj ravnopravnosti i različitim vrstama rodne diskriminacije koje se javljaju, kao i koji su mehanizmi obrazovnog sistema da se istim oblicima diskriminacije odupru. Pri tom će biti dat prikaz našeg obrazovnog sistema od početnih faza (XV vijeka) pa do aktuelne situacije.

Pozivamo sve mlade do 35 godina, zainteresovane za navedenu oblast, koji žele da steknu opšte, specifiče i interdisciplinarne vještine za borbu protiv diskriminacije – problem roda, da se prijave za učešće. Prva info sesija će se održati 8. maj  2023. godine, sa početkom od 11h do 13h, u prostoru „Građanske kuće“, Petra Dedića 26/a, dok će se druge dvije sinfo sesije održati 10. i 12. maja u istom prostoru.

Prijave se mogu slati na e-mail adresu danijeladarmanovic.ga@gmail.com, najkasnije do subote (6. maj). U prijavi je potrebno navesti na koju sesiju se učesnik prijavljuje.

Categories: Vijesti