Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR MN) organizuje prezentaciju publikacije Regionalna saradnja mladih političara – preporuke: implementacija mehanizama tranzicijske pravde i šire poštovanje ljudskih prava koja će se održati u Podgorici 30. septembra 2010. godine u prostorijama YIHR-a, Ulica Vukice Mitrović 16, s početkom u 10:00 sati.

Na prezentaciji će biti riječi o potrebi regionalne saradnje među aktuelnim i budućim donosiocima odluka, a posebno u području promocije i zaštite ljudskih prava. Ova će se saradnja staviti i u kontekst procesa pristupanja Evropskoj uniji kao važan mehanizam za razvijanje dobrosusjedskih odnosa.

Categories: Vijesti