Inicijativa mladih za ljudska prava je počela realizaciju projekta “ Jačanje mladih – jačanje medijskih sloboda” uz podršku “Nezavisnog udruženja novinara Srbije iz Beograda”, koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je doprinos razvoju medijskih sloboda kroz unapređenje medisjkog profesionalizma u izvještavanju medija u Crnoj Gori. Takođe, kroz implementaciju projekta doprinijeće se unapređenju kapaciteta mladih novinara i svijesti mladih o medisjkom profesionalizmu, istraživačkom novinarstvu i medisjkom slobodama, sa fokusom na manje rezvijene lokalne zajednice i studente.

Započeli smo razgovore sa mladim novinarima i organizacijama civilnog društva o stanju medija u njihovom gradu, uslovima u kojima novinari i mediji rade, bezbjednosti i profesionalnosti novinara, kao i o saradnji sa državnim institucijama i njihovoj međusobnoj saradnji.

Categories: Vijesti