Aktivistički tim Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) je prethodna 3 vikenda sproveo monitoring primjene „Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore“, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici 01. aprila 2010.

Monitoring je vršen u Pljevljima, Mojkovcu, primorskim Opštinama i Podgorici i to na mjestima gdje je veoma mala mogućnost da se ona koriste u službene svrhe.

Aktivistički tim konstatovao je da su zloupotrebe službenih vozila i dalje na veoma visokom nivou i da se manifestuju u odlascima u trgovinu, obilaske turističkih mjesta i posjete kulturnim događanjima (tri primjera snimljena su danas na parkingu Delte i u blizini pijace u Tuzima). Aktivistički tim posjeduje i informacije o drastičnijim zloupotrebama, ali za to nema fotografije kao dokaz.

Na žalost, i na ovom primjeru pokazalo se da Crna Gora mora mnogo da radi na implementaciji legislative koju je sama usvojila i gonjenju svih oblika korupcije, od ovakvih manjih, do onih većih oblika. To su oblasti u kojima nam se uporno ukazuje iz međunarodne zajednice, a mi uporno veoma malo radimo da te sugestije, ključne za integrativne procese, ispoštujemo.

YIHR u ovim slučajevima ne očekuje ništa od Tužilaštva, dok od Vlade očekuje kažnjavanje svih prekršilaca Uredbe, kao i razmatranje njene izmjene. Ideja o uvođenju GPS sistema je neekonomična i neefikasna i zato predlažemo da se na svim vozila u vlasništvu Crne Gore postave naljepnice sa oznakom organa u čijem je posjedu vozilo, i to na lijevim i desnim vratima, osim za vozila iz protokola i za visoke državne funkcionere i lica pod zaštitom. Na taj način službenici bi bili pod svakodnevnom kontrolom svih građana, a službenici više ne bi imali komfor kao kod korišćenja privatnih vozila. Veoma je bitno i da saobraćajna policija insistira na posjedovanju naloga za službeni put, kao i da se uvede kontrola pređenih kilometara.

Jedino na ove načine Vladina Uredba će izbjeći opasnost da bude proglašena prvoaprilskom uredbom, koja će ostati mrtvo slovo na papiru.

Napominjemo da je u prethodnom periodu Aktivistički tim javnosti, Vladi i Tužilaštvu dostavio desetine primjera zloupotreba službenih vozila, što je doprinijelo donošenju Uredbe. Nakon dva mjeseca pauze od donošenja Uredbe, koliko je bilo dovoljno da njene odredbe zažive, Aktivistički tim je sada nastavio monitoring ove pojave sa elementima korupcije i nesavjesnog vršenja javnih poslova.

20. jun 2010.

Categories: Vijesti