Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) još jednom želi da pozove nadležne da, nakon više od godinu dana ukazivanja na pojavu zloupotrebe službenih automobila u privatne svrhe i podnošenja krivične prijave, konačno zaštite građane tako što će sankcionisati svakog pojedinca koji se usudi da državno vlasništvo privatizuje suprotno zakonskim i moralnim načelima. Ovakvo ponašanje pojedinih državnih službenika predstavlja klasičan oblik korupcije, a nepostupanje nadležnih neprihvatljivo je i nepoznato u Evropskoj Uniji kojoj težimo. S obzirom da smo usmjereni EU i da smo ostvarili napredak potrebno je da se ova oblast hitno uredi jer se i u EU smjenjuju ministri koji u privatne svrhe koriste državne automobile.

YIHR pozdravlja akciju Uprave policije da poveća stepen kontrole učesnika u saobraćaju sa službenim tablicama, što je nešto što smo predlagali. Ujedno pozivamo Upravu policije da od sada traži i putne naloge od vozača koji upravljaju ovim automobilima. Za sve one koji upravljaju službenim automobilom bez putnog naloga trebalo bi podnositi krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i automobil oduzimati na licu mjesta. Takođe, odgovornost za trošenje državnih para na ovakav način treba da snose i pretpostavljeni koji su zaduženi za kontrolu korišćenja službenih vozila u instituciji na čijem su čelu. Iako je donijeta prvoaprilska uredba o uslovima korišćenja službenih automobila, nadležni još uvijek nijesu saopštili koliko je službenika kažnjeno zbog toga što je službeni automobil korišćen u svadbi, šopingu, odlasku na more ili planinu ili što je takav automobil korišten u poljoprivredne svrhe.

Iako nadležni još uvijek ne primjećuju ili ne žele da primijete ove zloupotrebe i kršenja prava poreskih obveznika, želimo da ih upoznamo s tim da su građani prepoznali ovu pojavu i sve više nam dostavljaju nove fotografije i informacije o zloupotrebama. Novac koji se troši od građana na ovaj način mogao bi biti upotrijebljen za izgradnju dječjih domova, poboljšanje opreme u bolnicama i porodilištima, mostova, za otvaranje novih radnih mjesta i povećanje plata, izgradnju sportskih objekata, integraciju osoba sa invaliditetom i Roma u društvu i za niz drugih projekata.

Novi primjeri i informacije zloupotreba koje su nam dostavili građani ukazuju da se ova pojava proširila na sve aspekte svakodnevnog života državnih službenika. Sada, pored plaža, šoping molova, izleta i svadbi ovi automobili sve više se koriste da se djeca odvezu do škole, kao i da se drugi članovi porodice odvezu do posla. Poslednja dva primjera koja su nam građani dostavili su fotografije koje svjedoče da se djeca odvode na pregled u Dom zdravlja i da kolege idu zajedno na plažu službenim automobilom.

YIHR smatra da je krajnje vrijeme da se uvede red u potrošnji novca koji izdvajaju građani a koji neko drugi troši na ovakav način. Prije svega, neophodno je donijeti novu uredbu koja će biti primjenjiva u praksi. Državni automobili moraju biti označeni da su u vlasništvu države, svaki službenik koji upravlja službenim automobilom mora posjedovati putni nalog a kontrolu nad korišćenjem državnih automobila mora vršiti saobraćajna policija koja će podnositi dnevne izvještaje o broju kontrola i broju procesuiranih zloupotreba. Država koja teži da bude u porodici demokratkih sređenih država ovakve propuste ne smije da toleriše.

Categories: Vijesti