Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR CG) teško da može naći umjereni izraz osude za organizatore i potpisnike peticije kojom se zahtijeva dislociranje projekta gradnje kuće za djecu sa posebnim potrebama na području mjesne zajednice Gorica. Takva peticija je udžbenički, arhetipski čin fašizma koji je u logičkoj ravni ili u produženom trajanju sa onim, nikad društveno osuđenim i procesuiranim linčom i protjerivanjem Roma iz Danilovgrada iz 1993. godine. To što je  masovno potpisana od „bukvalno svih stanovnika ove mjesne zajednice“, ukoliko je tako nešto zaista tačno, i naročito to što je organizovana i vođena od ljudi koji se nalaze na javnim funkcijama, za koje dobijaju po nekoliko hiljada eura plate, dokaz je da se radi o aktu najdrskije netolerancije predvođene javnim funkcionerima. Ovaj čin, besprizoran po svom karakteru, čini se još težim i zbog činjenice da nijesu reagovali niti jedna od dvije akademije nauka, niti jedna od dvije pravoslavne vjerske zajednice i niti jedna od društvenih i državnih institucija iz oblasti ljudskih prava, kako bi se aktivisti ove namjere suočili sa stidom koji im po svemu pripada. Stid, koji bi morao da prati svakog ko bi i pomislio na takvu vrstu peticija je, po svemu sudeći, daleko od glava i duša „bukvalno svih stanovnika“ pomenute mjesne zajednice. S obzirom na to da niko od njih ne osjeća ma kakav stid, saopštavamo da se YIHR CG stidi. I to ne samo u ime ljudskih i civilizacijskih vrijednosti našeg vremena ,već i u ime svih ostalih koji ćute.

Osim toga, kako se ne bi moglo desiti ponovno ispoljavanje fašizma u nekoj novoj sličnoj prilici, zahtijevamo najoštrije reagovanje državnih organa kako bi se zaštitio poredak i sistem ljudskih prava. Radi se, napominjemo, o klasičnom aktu fašizma. Jedino je za razliku od do sada uobičajenih izliva fašizma unutar nacionalnih i vjerskih netrpeljivosti, ovoga puta usmjeren na djecu čija su prava, kao i sve ostale djece, zagarantovana Ustavom, a posebno zaštićena moralnim i pravnim normama zbog svog zdravstvenog stanja.

S obzirom na način na koji su nosioci peticije nastupili i pravdali svoje motive za zahtjev da im djeca sa posebnim potrebama ne budu u blizini, neophodno je posebno, vanredno bavljenje države ovim ljudima koji su nosioci peticije. Ukoliko se jednom, jasno i nedvosmisleno, ne zaustave ovakve pojave i načini razmišljanja, Crna Gora će biti težak taoc ljudi čija svijest i savjest nije za vrijeme u kojem živimo.

Od Savjeta Agencije za elektronske komunikacije tražimo razrješenje Direktora, dok od Tužilaštva očekujemo ispitivanje elemenata krivične odgovornosti iz člana 159 Krivičnog zakonika.

Categories: Vijesti