Razgovori sa učesnicima i predavačima studijske posjete u Dubrovniku, još jedne od aktivnosti projekta No impunity for the past, finansiranog od strane Evropska unija u Crnoj Gori i koofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Categories: Vijesti