REAKCIJA NA SAOPŠTENJE UDRUŽENJA TUŽILACA

Povodom saopštenja Udruženje državnih tužilaca od 12.05.2010. god. u kome poručuju da njeni članovi ne bježe od kritike, koja će biti osnovana, argumentovana i saopštena u skladu sa osnovnim moralnim načelima i profesionalnim standardima kojima se štiti ugled i lično dostojanstvo svakog nosioca funkcije i svakog pojedinca, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), poštujući naprijed navedene upute Udruženja državnih tužilaca, želi da primjerima ukaže na niz slučajeva gdje rad ove institucije nije bio onakav kakvim se želi prikazati.

RAZMJENA UČENIKA IZ PLJEVALJA I ULCINJA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizuje razmjenu učenika iz Opština Pljevalja i Ulcinj u okviru projekta “Aktivizam mladih – jačanje kapaciteta I građanske svijesti kod mladih”, podržanog od strane Ambasade SAD -a u Podgorici. Prva razmjena učenika biće organizovana u Ulcinju i trajaće od 13. do 16. maja.

REAGOVANJE POVODOM IZVJEŠTAJA EU O STANJU LJUDSKIH PRAVA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) očekivala je da nakon izvještaja Stejt dipartmenta, Forin offisa, Savjeta Evrope, brojnih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i izvještaja EU o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, konstatuje ono što smo odavno navodili u našim godišnjim i kvartalnim izvještajima. Još uvijek zabrinjava sporost sprovođenja reformi u oblasti sudstva, neučvršćivanje vladavine prava, korupcije, oblasti slobode izražavanja, torture i nehumanog postupanja, uslova u pritvorima i zatvorima, prava manjina i diskriminacije.