SAOPŠTENJE: ZAJEDNO PROTIV TORTURE

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, partnerske organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava CG (YIHRMN), Albanski centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume (ARCT), Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHRSR) i Međunarodni Savjet za rehabilitaciju žrtava torture (IRCT) pozivaju nadležne institucije u Crnoj Gori, Albaniji i Srbiji da poštuju pravo na rehabilitaciju žrtava torture i da se efikasno bore protiv nekažnjivosti.

SAOPŠTENJE O NEKAŽNJIVOSTI U OBLASTI TORTURE

Inicijativa mladih za ljudska prava (članica Građanske alijanse) od 2006. godine istražuje torturu, nehumano postupanje i kažnjavanje građana od strane državnih službenika. U redovnim godišnjim izvještajima dokumentovali smo brojne primjere torture i nehumanog postupanja a kao redovna posledica sve to je pratila nekažnjivost državnih službenika zbog loših istraga i sudskih postupaka. Brojni od njih i danas su zaposleni u ZIKS-u i Upravi policije.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE, ZIKS-A I YIHR-A

U prostorijama ZIKS-a, 14. februara je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), kojim su predviđena prava i dužnosti članica potpisnica u narednih tri godine. Memorandum su potpisali Slavica Rabrenović, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor ZIKS-a i Edina Hasanaga Čobaj, izvršna direktorica YIHR-a.

TRENING U PODGORICI

Partnerske organizacije YIHR MNE, ARCT, YIHR SR i IRCT organizuju od 11-13. februara trening pod nazivom „Monitoring mjesta za lišavanje slobode sproveden od strane civilnog društva“ kao aktivnost koja je predviđena projektom “Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom balkanu” koji je podržan od strane EU. Trening se održava u Upravi za kadrove, Jovana Tomaševića 2A.

BORBA PROTIV TORTURE

Obavještavamo vas da je YIHR Crna Gora, članica Građanske alijanse, 18. novembra u saradnji sa ARCT iz Albanije, YIHR iz Srbije i IRCT iz Danske održala press konferenciju na temu borba protiv torture. Na presu smo ukazali na izazove zemalja Zapadnog Balkana u borbi protiv torture koji se prije svega ogledaju u implementaciji standarda i velikom prostoru nekažnjivosti.