IZVJEŠTAJ O ANKETIRANJU STUDENATA PRVE I DRUGE GODINE PRAVNIH FAKULTETA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u periodu od 11.10. do 13.10. sprovela anketiranje o ratnim zločinima u Crnoj Gori među studentima prve godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Mediteran, te studentima druge godine Pravnog fakulteta UDG (studenti prve godine imali su pomjerena predavanje pa nijesu bili u mogućnosti da daju svoje mišljenje). Ukupno je anketirano 120 studenata, na svakom od pomenutih fakulteta po 40, sa balansiranom polnom pripadnošću.

REAGOVANJE POVODOM IZJAVE VDT RANKE ČARAPIĆ

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) već skoro godinu i po upozorava na masovnu pojavu zloupotrebe službenih automobila i upoznaje nadležne sa više stotina fotografija tih slučajeva. U tom periodu smo pozivali nadležne institucije da sankcionišu službenike koji službene automobile koriste u privatne svrhe i podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu da procesuira određene slučajeve.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) kroz svoj monitoring program je zabilježila značajan porast prijavljenih slučajeva zlostavljanja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja u trećem kvartalu 2010. godine. Iako je u prvoj polovini godine došlo do napretka u ovoj oblasti, raniji broj i ponovno povećanje ukazuju da ozbiljno rješavanje ovog značajnog problema je nemoguće bez institucionalne, kontinuirane i koorodnisane borbe. Jedan od razloga za ovakvo stanje je i nedovoljna aktivnost državnih institucija u promociji i zaštiti ljudskih prava.