YIHR I CDT PRIPREMILE PREDLOGE ZA POBOLJŠANJE NACRTA AKCIONOG PLANA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PREPORUKA IZ MIŠLJENJA EK

Smatrajući da je kvalitetno sprovođenje preporuka Evropske komisije, trenutno najbitnije pitanje kojim treba da se bave sve institucije društva, a u skladu sa odlukom o stavljanju na javnu raspravu i poziva za dostavljanje mišljenja na nacrt Akcionog plana (AP), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) pripremili su predloge za poboljšanje nacrta AP.

PRELIMINARNI NALAZI ISTRAŽIVANJA O FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PREPORUKE ZA UNAPRIJEĐENJE SARADNJE IZMEĐU NVO I DRŽAVE

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je u prethodnih nekoliko mjeseci sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz javnih fondova, tj. državnog i opštinskih budžeta. Na osnovu rezultata tog istraživanja, izvještaja i preporuka međunarodnih organizacija, te međunarodnih standarda u toj oblasti, CDT i YIHR pripremili su i prve preporuke za unaprijeđenje u ovoj oblasti, sa kojima su upoznali i predstavnike Vlade.

REAKCIJA NA AVI EVROPSKE KOMISIJE

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) pozdravlja stavove o ljudskim pravima iz mišljenja Evropske Komisije o zahtjevu za članstvo Crne Gore u EU, koje će zvanično biti objavljeno u utorak, a koji je danas objavljen u medijima. Smatramo da je ovaj dokument kvalitetan presjek stanja u Crnoj Gori i da pored određenih pohvala, ukazuje na suštinske probleme u Crnoj Gori.

ZAHTJEV VLADAMA U REGIONU – USPOSTAVITI REGIONALNI FOND ZA RAZMJENE

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa), mreža nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije poziva vlade zemalja u regionu da se posvete osnivanju Regionalnog fonda za razmjene, poručeno je sa sastanku aktivista i aktivistkinja ove mreže, 31. oktobra u Crnoj Gori. Regionalni fond za razmjene bi trebalo da radi na uspostavljanju novih veza mladih ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije i podsticanju razmjene mladih iz ovih zemalja po uzoru na francusko-njemački model.