ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala javnu raspravu o radnoj verziji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

AKTIVNOSTI SA MLADIMA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovala je drugu po redu razmjenu učenika iz opština Pljevlja i Ulcinj u okviru projekta “Aktivizam mladih – jačanje kapaciteta i građanske svijesti kod mladih”, koji je podržala Ambasada SAD-a u Podgorici. Prva razmjena učenika bila je organozovana u maju, a druga razmjena bila je organozovana u Pljevljima i trajala je od 17. do 20. juna 2010.

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Inicijativa mladih za ljudska prava u Crnoj Gori i Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj izražavaju zabrinutost zbog načina na koji se vode sporovi za ratne zločine u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Vjerujemo kako su postupci za ratne zločine u Crnoj Gori i Hrvatskoj u velikoj mjeri uslovljeni/uvjetovani političkim prilikama i nedovoljno nezavisni. Ovo se očituje i u predistražnim i istražnim fazama postupaka, pripremi optužnica i vođenju sporova te donošenju presuda.

REAKCIJA NA SAOPŠTENJE UDRUŽENJA TUŽILACA

Povodom saopštenja Udruženje državnih tužilaca od 12.05.2010. god. u kome poručuju da njeni članovi ne bježe od kritike, koja će biti osnovana, argumentovana i saopštena u skladu sa osnovnim moralnim načelima i profesionalnim standardima kojima se štiti ugled i lično dostojanstvo svakog nosioca funkcije i svakog pojedinca, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), poštujući naprijed navedene upute Udruženja državnih tužilaca, želi da primjerima ukaže na niz slučajeva gdje rad ove institucije nije bio onakav kakvim se želi prikazati.

RAZMJENA UČENIKA IZ PLJEVALJA I ULCINJA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizuje razmjenu učenika iz Opština Pljevalja i Ulcinj u okviru projekta “Aktivizam mladih – jačanje kapaciteta I građanske svijesti kod mladih”, podržanog od strane Ambasade SAD -a u Podgorici. Prva razmjena učenika biće organizovana u Ulcinju i trajaće od 13. do 16. maja.