TRENING ZA NOVINARE

U okviru projekta “No impunity for the past“, smo organizovali obuku novinara o pretrazi arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) ali i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. (more…)

FOKUS GRUPE SA MLADIMA

Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih. Mreža predstavlja krovnu organizaciju mladih, čija misija je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica. Inicijativa mladih za ljudska prava je članica ove mreže. (more…)

STUDIJSKA POSJETA DUBROVNIKU

Inicijativa mladih za ljudska prava je u periodu od 3. do 5. Novembra organizovala studijsku posjetu u Dubrovniku, koja je još jedna od aktivnosti projekta No impunity for the past, finansiranog od strane Evropske unije i koofinansiran od strane Ministarstva javne uprave. (more…)

SASTANAK U IDC-U NA DAN OBILJEŽAVANJA 70-GODIŠNJICE EVROPSKE KONVENCIJE ZA LJUDSKA PRAVA

04. Novembra, u Informaciono-dokumentacionom centru smo održali sastanak sa Lidijom Vukčević – tužiteljkom u Specijalnom državnom tužilaštvu, Nermom Dobardžić – zamjenicom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Edinom Koljenovic – šefom Kancelarije za regionalnu saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) u Crnoj Gori, Reisom ef Rifat Fejzic – reisom Islamske zajednice i Borisom Raonićem – članom Savjeta IDC-a. Na ovaj način smo obilježili 70 godina Evropske konvencije za ljudska prava. Sastanak je bio informativno-konsultativnog karaktera u cilju razvoja dalje saradnje.
(more…)

OTVOREN INFORMACIONO-DOKUMENTACIONI CENTAR O RATNIM ZLOČINIMA U PODGORICI

Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Oana Kristina Popa i Milan Radović ispred Inicijative mladih za ljudska prava danas su svečano otvorili Informacioni-dokumentacioni centar o ratnim zločinima. Centar je osnovan u sklopu projekta “Odgovornost za prošlost“ koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava, finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. (more…)

PREDSTAVLJENO ISTRAŽIVANJE “PROBLEM POMIRENJA NA ZAPADNOM BALKANU – ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA U CRNOJ GORI”

Inicijativa mladih za ljudska prava je, 6. jula na press konferenciji za medije, predstavila rezultate istraživanja “Problem pomirenja na Zapadnom Balkanu – Istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori”. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta “Odgovornost za prošlost“, čiji su donatori Evropska unija i Ministarstvo javne uprave. Istraživanje je urađeno u periodu od 10. maja do 2. juna, na uzorku od 1100 ispitanika. (more…)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Inicijativa mladih za ljudska prava (osnivačica Građanske alijanse) započela je implementaciju projekta „No impunity for the past“ (Odgovornost za prošlost) čije je primarni cilj istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina u Crnoj Gori Read more…