Inicijativa mladih za ljudska prava je pripremila “Vodič za primjenu manjinskih jezika”, koji je dio projekta “Jezici manjinskih naroda u javnoj upravi – između zakona i prakse”, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.Vodič je namijenjen zaposlenima u organima državne i lokalne uprave, javnim službama, privrednim društvima i drugim institucijama koje pružaju usluge građanima. Cilj vodiča jeste da upozna zaposlene u navedenim institucijama sa pravima građana koji govore manjinske zajednice, a koja su prepoznata u domaćem zakonodavstvu, ali i u međunardnim dokumentima.Projektom je predviđeno kontinuirano istraživanje o usklađenosti zakonskih odredbi i prakse po pitanju korišćenja jezika manjinskih naroda na nacionalnom i lokalnom nivou, putem anketiranja, analize dokumenata i korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Inicijativa mladih za ljudska prava je pripremila “Vodič za primjenu manjinskih jezika”, koji je dio projekta “Jezici manjinskih naroda u javnoj upravi – između zakona i prakse”, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.Vodič je namijenjen zaposlenima u organima državne i lokalne uprave, javnim službama, privrednim društvima i drugim institucijama koje pružaju usluge građanima. Cilj vodiča jeste da upozna zaposlene u navedenim institucijama sa pravima građana koji govore manjinske zajednice, a koja su prepoznata u domaćem zakonodavstvu, ali i u međunardnim dokumentima.Projektom je predviđeno kontinuirano istraživanje o usklađenosti zakonskih odredbi i prakse po pitanju korišćenja jezika manjinskih naroda na nacionalnom i lokalnom nivou, putem anketiranja, analize dokumenata i korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Vodič možete pogledati OVDJE.

Categories: Vijesti