Inicijativa mladih za ljudska prava objavila je 3. jula Drugi kvartalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Izvještaj možete naći na linku:

Categories: Vijesti