Aleksandra Dubak, programska direktorica (1993) je iz Podgorice. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom studentskih dana, bila je aktivna članica ELSE, međunarodne organizacije studenata prava. Programska je direktorica u Inicijativi mladih za ljudska prava, članice Građanske alijanse, gdje je stekla iskustva i znanja na temu ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije, kao i suočavanja sa prošlošću. 

Koordinirala je regionalnim i nacionalnim projektima u oblasti ljudskih i manjinskih prava, prava mladih, prava izbjeglica i tražioca azila.

Bavi se i pružanjem besplatne pravne pomoći strancima u postupku dobijanja međunarodne zaštite i licima u integraciji. Dio posla podrazumijeva i obilazak i praćenje situacije na granicama, odnosno migrantske rute koja prolazi kroz Crnu Goru.

Od početka rada sa migrantima i izbjeglicama prati situaciju u vezi trgovine ljudima, koja je među ovom populacijom česta situacija.

Ispred Građanske alijanse je asistirala na projektima koji se tiču rada sudstva u Crnoj Gori, sprovođenja anketa među sudijama, monitoringa sudova u vezi poštovanja prava na pravično suđenje i tužilaštva.

Radila je na projektima u vezi upotrebe manjinskih jezika u službenoj upotrebi. Obavljala je monitoring medija o izvještavanju o procesu EU integracije, monitoring zatvorenih institucija gdje se nalaze lica lišena slobode kao i uslova u kojima borave kao i monitoring skupštinskih odbora za ljudska prava i evropske integracije.

Pohađala je Školu ljudskih prava, Školu poslovnog rukovođenja, Školu političkih studijaa kao i brojne seminare iz oblasti ljudskih prava i medija, obuke iz oblasti azila i migracija i dr.

Članica je radne grupe za pregovaračko poglavlje  24 od septembra 2019. godine kao predstavnica NVO „Građanska alijansa“.

Aleksandra je članica Savjeta za vladavinu prava, kao predstavnica Građanske alijanse

Tečno govori engleski jezik.

Amina Murić, zamjenica izvršne direktorice, je iz Rožaja. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost. Od 2018. godine student je magistarskih studija na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran u Podgorici. Radila je u Željezničkom prevozu Crne Gore u kojem je tokom 10 godina radila sljedeće poslove: prevodilac engleskog jezika, saradnik na međunarodnim projektima i posao PR menadžera. Kao PR menadžer bila je zadužena za odnose sa javnošću preduzeća, saopštenja, komunikaciju, kao i izgled i prezentaciju veb sajta preduzeća. Na Fakultetu za turizam Univerziteta Mediteran od aprila 2019. godine angažovana je kao asistent na predmetu Poslovni engleski jezik na studijama I, II i III godine. Tokom svoje profesionalne karijere radila je i kao projektni asistent na nekoliko projekata finansiranih od međunarodnih institucija kao što su Svjetska banka, Evropska unija i EBRD.

Voli filmove, vožnju biciklom i putovanja.

Mehdina Kašić Šutković, koordinatorka, živi u Podgorici. Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smjer Evropske studije. Na istom fakultetu je upisala specijalističke studije, smjer Međunarodni odnosi.

Uspješno je završila obuku za Omladinsku liderku u sklopu programa USAID’s Hope Fellowships. U organizaciji Forum MNE i Save the Children završila je obuku za omladinsku aktivistkinju. Tokom godina provedenih u NVO sektoru, stekla je iskustvo u radu sa djecom i mladima.

Predstavnica je Crne Gore na Londonskoj Akademiji za Art&Craft Decoupage. Voli kreativnost i ručne radove. Ima svoj YouTube kanal “Creativa MK” gdje dijeli svoju kreativnost sa drugima.

Sa suprugom Mirzom ima sina Kerrima i kćerku Merjem.