ANËTARËT E BORDIT TË MENAXHIMIT YIHR

Boris Raoniq, president UO është nga Podgorica. Jurist i diplomuar, në fillim të viteve nëntëdhjeta ai ishte aktiv në Lidhjen Liberale të Malit të Zi dhe gjatë studimeve të tij në Fakultetin Juridik është një nga themeluesit e OJQ-ve të para në Mal të Zi. Ai gjithashtu ka punuar si gazetar, ndërsa nga viti 2000 filloi punën e tij në sektorin civil, si koordinator i dialogut Nansen. Ai ishte organizator i disa iniciativave ekologjike, civile dhe pacifiste në Mal të Zi. Autor i disa artikujve në fushën e dialogut, tolerancës, kulturës politike dhe zgjidhjens së mosmarrëveshjeve, si dhe producent i disa dokumentarëve që fokusohen në ballafaqimin me të kaluarën. Ai ishte anëtar i Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian dhe organet drejtuese të disa OJQ-ve. Drejtori i Shkollës së Lidershipit Demokratik. Boris është instruktor i skijimit me licencë ndërkombëtare, merret me mountain biking, basketboll dhe futboll.
Është i martuar me Millenën, dhe babai i Teodorës, Nikollës dhe Andriut.

Edina Hasanaga Cobaj (1980) është nga Ulqini. Ajo mbaroi studimet pedagogjike në Fakultetin Filozofik në Nikshiq, si dhe kursin  universitar: Lideshipi dhe puna me të rinj, kurs i  akredituar nga Fakulteti i Komunikimit në Jonkoping, Suedi.

Ajo është një nga autorët e raporteve të shumta për situatën e të drejtave të njeriut që janë botuar në Mal të Zi, si dhe dokumentarë me të njëjtën temë. Gjatë viteve në sektorin e OJQ-ve, fitoi përvojë në planifikim dhe menaxhim të projektit financiar-administrativ. Ajo ka punuar me fëmijë me aftësi të kufizuara për një kohë. Është anëtare e Këshillit të Mbrojtjes së Pacientëve të Spitalit Special për Psikiatri në Kotor.

Adhuron notin.

Me bashkëshortin Bernardin kanë djalin Dinin dhe vajzën Erën.

Milan Radoviq (1979), president i Bordit Drejtues, është nga Mojkovci. U diplomua në Fakultetin Filozofik në Nikshiq. Ai ka punuar në disa projekte kërkimore në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pakicave e sundimin e ligjit, ka ligjeruar sociologjinë në shkollën e mesme deri në vitin 2007, e më pas ka punuar në Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, ndërsa që nga viti 2012 ai punon në Aleancën qytetare.

Millani ka koordinuar disa projekte rajonale në fushën e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, ka qenë anëtar i grupeve punuese për hartimin e legjislacionit në fushën e të drejtave të njeriut dhe ligjërues në seminare të shumta mbi të drejtat e njeriut. Është një nga autorët e disa raporteve mbi drejtësinë, të drejtat e pakicave, dhe autor i disa raporteve vjetore dhe raporteve kvartale mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në Mal të Zi. Ai ndoqi Shkollën e Lidershipit Demokratik, Shkollën e Ndërmarrësisë Sociale – hyrje në Edukimin Qytetar, Shkollën mbi të Drejtat e Njeriut dhe një sërë seminaresh në fushën e të drejtave të njeriut.

Millani është anëtarë i Këshillit të Radio televizionit të Malit të Zi dhe anëtar i Mekanizmit Nacional Parandalues.

Hobet e Millanit janë basketbolli dhe futbolli dhe i pëlqen të kalojë kohën në male. Ai është i martuar me Marian, me të cilin ka një vajzat Mia dhe Mateu, i biri i Maksimit.

ANËTARËT E KUVENDIT TË YIHR MALI I ZI

  • Jellena Vukosllavoviq
  • Millan Radoviq
  • Edina Hasanaga Çobaj
  • Boris Raoniq
  • Amina Muriq
  • Zoran Vujiçiq
  • Aleksandra Vukçeviq
  • Zoran Zolla Vujaçiq