Për vite me radhë, Zyra e Nismës në Mal të Zi ka punuar rajonalisht për t`u përballuar me të kaluarën dhe për t’i bërë qytetarët e saj të vetëdijshëm për atë që po ndodhte këtu dhe në rajon gjatë viteve nëntedhjeta.

Ne vazhdimisht jemi duke punuar në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, e cila shpesh është punë e vështirë sepse kjo tendencë nuk përkon me politikat shtetërore që preferojnë të përpiqen të mbulojnë dhe injorojnë ngjarje të tilla në territorin tonë.

Së bashku me zyrat e YIHR në rajon, ne kemi punuar për të organizuar shkëmbime rajonale të të rinjve nga Mali i Zi, Serbia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova. Ata patën mundësinë të vizitojnë vendet ku ndodhën krime lufte në vitet 1990, , dhe kjo është arsyeja pse urrejtja dhe paragjykimi vazhdojnë edhe sot në mesin e popullatës të vjetër dhe të re..