Inicijativa mladih za ljudska prava je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima kancelarije u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

YIHR – Crna Gora osnovana je 2006. godine kao neprofitna, nevladina organizacija, čiji je rad zasnovan na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo. Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese razvoju takvog društva u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana, kroz mrežu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama. YIHR je u svom radu posvećena zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava, promovisanju vladavine prava, kao i promovisanju demokratske političke kulture.

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava dobitnica je prestižne nagrade za ljudska prava Vaclav Havel, koju od 2009. godine dodjeljuje Parlamentarna skupština Savjeta Evrope. Vaclav Havel nagrada dodjeljuje se organizacijama i pojedincima za izvanredan doprinos na polju ljudskih prava u Evropi i svijetu.

Učešćem u radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 24, takođe pratimo i proces pristupanja Evropskoj uniji.

Mandat Inicijative u Crnoj Gori obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na:

  • istraživanje, praćenje i dokumentaciju kršenja ljudskih prava,
  • pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava i javno zastupanje u cilju poboljšanja položaja žrtava,
  • edukaciju i izgradnju kapaciteta ciljnih grupa, posebno društveno aktivnih mladih osoba, kroz programe edukacije,
  • regionalnu saradnju,
  • suočavanje sa prošlošću i upoznavanje mladih sa dešavanjima iz prošlosti.

Osnovne vrijednosti Inicijative jesu istina, pravda, odgovornost, politička jednakost, sloboda, demokratija i mir.