YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nisma e te rinjve për të drejtat e njeriut


YIHR in Prishtinë/Priština
Address: Gustav Mayer 6, 10000 Prishtinë/Priština, Kosovo
Tel/fax: +381 38 248 509
Mail: ksoffice@yihr.org


YIHR in Belgrade
Address: Dobračina 4, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 30 35 145
Fax: +381 11 32 22 861
Mobile: +381 63 8468 906
Mail: office@yihr.org, contact@yihr.org


YIHR in Sarajevo
Address: Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax: +387 33 219 047
Mail: bhoffice@yihr.org


YIHR in Zagreb
Address: Ignjata Đorđića 8A, 10000 Zagreb, Croatia
Mob: 00385 98 552976
Mail: croatia@yihr.org