Kancelarija Inicijative iz Crne Gore godinama unazad regionalno radi na suočavanju s prošlošću i upoznavanju svojih građana sa onim što se dešavalo kod nas i u državama regiona tokom devedesetih.

Kontinuirano radimo na procesu suočavanja s prošlošću, što je često težak posao jer se ova tendencija ne poklapa sa državnom politikom koja radije pribjegava pokušajima zataškavanja i ignorisanja takvih događaja na našoj teritoriji. 

Zajedno sa YIHR kancelarijama u regionu radili smo na organizovanju regionalnih razmjena mladih ljudi iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Imali su priliku da posjete mjesta gdje su se tokom devedesetih dešavali ratni zločini, što je razlog postojanja mržnje i predrasuda i danas među starijom i mlađom populacijom, a u cilju njihovog informisanja.