Inicijativa mladih za ljudska prava održala je trodnevni seminar na temu Bezbjednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenje ljudi na Zapadnom Balkanu, od 27. februara do 1. marta 2023. godine.
Predstavnici NVO sektora i medija sa teritorije Crne Gore su kao učesnici imali priliku da steknu saznanja o međunarodnim i nacionalnim pravnim okvirima koji se odnose na krijumčarenje ljudi, prava i obaveze tražilaca azila i lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori. Govorili smo i o ulozi medija prilikom izvještavanja u slučajevima trgovine ljudima, te izazovima i poteškoćama sa kojima se susrijeću. Na ove teme su govorili relevantni panelisti koji se u svom dugogodišnjem radu bave ovim oblastima.

Prvi dan je bio posvećen upoznavanju učesnika sa projektom koji YIHR sprovodi, kao i diskusiji sa panelistkinjama Mirjanom Radović i Marijanom Sinđić, predstavnicama iz institucije Zaštitnika ljuskih prava i sloboda, i Ivanom Đođić, pravnom savjetnicom Građanske alijanse. Predstavnice Ombudsmana su govorile o diskriminaciji tražilaca azila i licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom, uslovima njihovog boravka u smještajnim kapacitetima u Crnoj Gori, kao i pristupu i načinu komunikacije službenika koji su u direktnom kontaktu sa njima. Kroz interaktivni dijalog sa polaznicima seminara i primjere u praksi, upoznale su učesnike sa predmetima i slučajevima koje je kancelarija Ombudsmana imala. Koleginica Đođić je kroz svoje izlaganje upoznala učesnike kako lice u Crnoj Gori može steći status lica bez državljanstva – apatrida i koja prava stoje na raspolaganju ovim licima.

Drugi dan je otvorio Milan Žugić, glavni i odgovorni urednik agencije Mina koji je govorio o značaju i ulozi medija prilikom izvještavanja u slučajevima trgovine ljudima, kao i izazovima i poteškoćama u medijskom izvještavanju. On je naveo da je pojačano medijsko izvještavanje o trgovini ljudi počelo početkom dvadesetog vijeka kada kreću migracije prema Zapadnoj Evropi, SAD-u, Kanadi, što postaje pogodno tlo za razne kriminalne grupe koje su koristile tu situaciju. Kroz konkretne primjere, uz upoznavanje sa kodeksom izvještavanja, Žugić je učenicima ukazao na značaj novinarske priče i istraživanja, navodeći da je svako izvještavanje o slučaju trgovine ljudima prilika da se utiče i pomogne u njihovom spašavanju, posebno naglašavajući značaj čuvanja identiteta žrtve.

Zoran Vujičić, trener u oblasti suzbijanja krijumčarenja ljudi, govorio je o samoj definiciji krijumčarenja i trgovine ljudima, međunarodnim i nacionalnim pravnim u ovoj oblasti, kao i o pomoći i zaštiti za žrtve krijumčarenja i trgovine. U interaktivnoj diskusiji upoznao je učesnike sa samim rutama krijumčarenja, načinom organizovanja kriminalnih grupa, kao i načinom plaćanja i sistemom Hawala.

Trećeg dana predstavnici Građanske alijanse predstavili su projekat “Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apartidije” koji GA sprovodi uz podršku kancelarije UNHCR u Crnoj Gori. Aleksandra Dubak i Dušica Merdović, pravne savjetnice govorile su o postupku dobijanja međunarodne zaštite, institutu privremene zaštite, integraciji osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori i na koji način im GA pruža besplatnu pravnu pomoć. Meliha Murić i Vojo Đuranović, takođe predstavnici Građanske alijanse, su učesnicima podijelili iskustva sa terenskog rada kroz direktnu komunikaciju sa tražiocima azila kao i sa kojim izazovima se ova lica susrijeću prilikom pristupa teritoriji.

Seminar je projektna aktivnost koja je podržana u dijelu subgrantig šeme Grupe 484 u okviru projekta “Bezbjednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja ljudi na Zapadnom Balkanu”.

Categories: Vijesti