ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA YIHR CG

Zoran Vujičić je iz Podgorice. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu istog univerziteta. Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja.

Radio je u Agrokoru i Mercatoru na upravljačkim pozicijama. Od 2015. godine radi u Građanskoj alijansi, na poziciji je koordinatora programa ljudskih prava i pravde.

Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu sudskog, zdravstvenog i izbornog sistema u Crnoj Gori.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine bio je jedan od koautora i koordinator izvještaja Monitoring izborne kampanje – “Tiče me se”. Bio je angažovan kao pravni savjetnik na realizaciji izvještaja “Monitoring medija“, a jedan je od autora izvještaja o implementaciji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i Praktičnog vodiča za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama. Autor je većeg broja tekstova o pravosudnom sistemu.

Bio je član Etičkog odbora MUP-a. Član je radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rad u javnom interesu. Bio je član Skupštinske komisije za izbor člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u više navrata.

Član je Državne izborne komisije iz reda civilnog društva. Član je Udruženja pravnika Crne Gore.

Oženjen je Zorkom sa kojom ima sina Matiju.

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima.
Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata.Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Članica je Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora.
Voli plivanje.
Sa suprugom Bernardom imaju sina Dina i kćerku Eru.

Milan Radović, predsjednik UO, je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću, predavao sociologiju u Srednjoj školi do 2007, a nakon toga započeo angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava. Od 2012. godine radi u Građanskoj alijansi.

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava i predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava.

Član je Savjeta Radio Televizije Crne Gore i član Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Milanovi hobiji su košarka i fudbal i vrijeme voli da provodi na planinama.

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu, sina Maksima.

 

Članovi Skupštine YIHR CG

  • Jelena Vukoslavović
  • Milan Radović
  • Edina Hasanaga Čobaj
  • Zoran Vujičić
  • Aleksandra Vukčević
  • Zoran Zola Vujačić
  • Amina Murić
  • Mehdina Kašić Šutković