ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA YIHR CG

Boris Raonić, je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, 90-ih bio je aktivan u Liberalnom savezu Crne Gore, a tokom studija bio je jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je i kao novinar, a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru, kao coordinator Nansen dijalog centra. Bio je organizator više ekoloških, građanskih i pacifističkih akcija u Crnoj Gori. Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, kao i producent nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave suočavanjem sa prošlošću. Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija i rukovodećih organa nekoliko NVO-a. Direktor Škole demokratskog rukovođenja. Boris je i međunarodni instruktor skijanja,a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.
Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.

Edina Hasanaga Čobaj je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima.
Jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata.Jedno vrijeme radila je sa đecom sa teškoćama u razvoju. Članica je Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora.
Voli plivanje.
Sa suprugom Bernardom imaju sina Dina i kćerku Eru.

Milan Radović, predsjednik UO, je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću, predavao sociologiju u Srednjoj školi do 2007, a nakon toga započeo angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava. Od 2012. godine radi u Građanskoj alijansi.

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava i predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava.

Član je Savjeta Radio Televizije Crne Gore i član Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM).

Milanovi hobiji su košarka i fudbal i vrijeme voli da provodi na planinama.

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu, sina Maksima.

Članovi Skupštine YIHR CG

  • Jelena Vukoslavović
  • Milan Radović
  • Edina Hasanaga Čobaj
  • Boris Raonić
  • Zoran Vujičić
  • Aleksandra Vukčević
  • Zoran Zola Vujačić
  • Amina Murić