Me rastin e 26 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një anëtare e Aleancës Qytetare, të premten me 1 korrik, ka prezantuar raportin “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura.”
Më shumë: http://freeoftorture.net/images/docs/mne/Prava-lica-lisenih-slobode-u-zatvorskom-sistemu-cg-i-drugim-zatvorenim-institucijama.pdf

Categories: News