Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) poziva sve zainteresovane mlade koje posebno zanimaju ratna dešavanja tokom 90ih da se prijave na konkurs za učešće u Školi tranzicione pravde, koja će biti održana krajem oktobra.

Program škole će uključivati upoznavanje sa konceptom tranzicione pravde, informisanje o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih godina, sa naročitim osvrtom na vođenje sudskih postupaka u Crnoj Gori, zatim mehanizme vansudskog utvrđivanja činjenica, inicijative za komemoracije i obilaske mjesta stradanja. Bavićemo se primjenom političkih teorija, istorijskih narativa i njihovog uticaja na formiranje percepcije o prošlosti, procesom suočavanja sa prošlošću i preprekama u istom, kao i pomirenjem u Crnoj Gori i regionu.

Škola će biti organizovana u vidu seminara i interaktivnih radionica koje će voditi stručnjaci iz oblasti zaštite ljudskih prava i iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Škola je namijenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, aktivistima civilnog društva, mladim profesionalcima u državnoj upravi, članovima političkih partija, novinarima, umjetnicima i svim drugim mladim ljudima koji su zainteresovani za sticanje i proširivanje znanja o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave do 17. oktobra 2023. godine slanjem biografije i kratkog motivacionog pisma na mejl adresu cgoffice@yihr.org

Aktivnost se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Luksemburga.

Categories: Vijesti