Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori  organizovala javnu raspravu o radnoj verziji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Cilj rasprave jeste da se kroz primjedbe, predloge i sugestije na Radnu verziju pomogne u izradi konačne verzije teksta Zakona.

Radna verzija zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nalazi se na sajtu  http://www.pravnapomoc.me

Na javnoj raspravi svoje mišljenje iznijesi su eksperti Savjeta Evrope, profesorica Mirjana Pajvančić a zatim i brojni predstavnici NVO sektora, advokati i predstavnici političkih partija.

21. jun 2010.

Categories: Vijesti