04. Novembra, u Informaciono-dokumentacionom centru smo održali sastanak sa Lidijom Vukčević – tužiteljkom u Specijalnom državnom tužilaštvu, Nermom Dobardžić – zamjenicom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Edinom Koljenovic – šefom Kancelarije za regionalnu saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) u Crnoj Gori, Reisom ef Rifat Fejzic – reisom Islamske zajednice i Borisom Raonićem – članom Savjeta IDC-a. Na ovaj način smo obilježili 70 godina Evropske konvencije za ljudska prava. Sastanak je bio informativno-konsultativnog karaktera u cilju razvoja dalje saradnje.

Svi prisutni su pozdravili otvaranje i postojanje jednog ovakvog centra u smislu njegovog doprinosa pomirenju i suočavanju sa prošlošću u Crnoj Gori. Gospođa Lidija Vukčević je navela da Specijalno tužilaštvo ostaje otvoreno za saradnju sa Centrom. Ona je istakla da svakako smatra da se nije dovoljno uradilo u pogledu procesuiranja ratnih zločina i da se nada da će se ova situacija promijeniti, imajući u vidu da slučajevi ratnih zločina ne zastarijevaju. Gospodin Koljenović je izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja centra, posebno imajući u vidu da se RYCO organizacija bavi pitanjima pomirenja u regionu, stavljajući naglasak na mlade. Stoga je obećao da će u svim budućim aktivnostima i projektima RYCO imati u vidu i posjetu i saradnju sa IDC-om, što ide u prilog ciljevima i stremljenjima ove organizacije. Prema mišljenju reisa Fejzića, ovo je jako značajan Centar za sve građane, pa i za pripadnike islamske vjeroispovijesti i izrazio nadu da će se civilni sektot uopšte potruditi da se na pitanju suočavanja sa prošlošću i generalno aktivizma i kritike još više radi. Značaj Centra je pozdravila i gđica Nerma Dobardžić, naglašavajući namjeru za nastavkom dobre saradnje sa Ombudsmanom, kao i do sada.

Categories: Vijesti