Inicijativa mladih za ljudska prava je u periodu od 3. do 5. Novembra organizovala studijsku posjetu u Dubrovniku, koja je još jedna od aktivnosti projekta No impunity for the past, finansiranog od strane Evropske unije i koofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Grupa koju su sačinjavali predstavnici Tužilaštva, Ustavnog suda, novinari, pravnici, NVO aktivisti i studenti su prvog dana bili u prilici da prvo obiđu stari grad Dubrovnik uz vodiča Marka Sjekavicu koji im je naročito predstavio period Domovinskog rata. Nakog toga, učesnici su posjetili Galeriju War Photo Limited i otvorili diskusiju sa Lukom Brailom, a na temu napada i opsade Dubrovnika 1991/1992 godine.

Drugog dana studijske posjete Dubrovniku, učesnici su posjetili Muzej domovinskog rata na Srđu, a nakon njega i Zavičajni muzej u Konavlima gdje su razgovarali sa zarobljenikom logora u Morinju, gdinom Metodijem Prkačinom.

Studijska posjeta Dubrovniku se završila posjetom Državnom arhivu Dubrovnika i obilaskom Cavtata.

Categories: Vijesti