Sa učenicima srednjih škola iz nekoliko gradova Crne Gore razgovarali smo na teme interkulturalizma, mulitkulturalizma, tolerancije i pripadnosti različitim grupama, a u sklopu seminara „Tolerancija i mladi“ održanog 29. i 30. avgusta u Ulcinju.
Uz vođenje kvalitetnih predavača Elvire Hadžibegović, Sabre Decević i Neđeljka Đurovića, učesnici su imali priliku širili vidike kada je riječ o ovim važnim temama. Uz vješto vođenje naših trenera, mladi su otkrivali različite predrasude i stereotipe koje imamo kao društvo, ali i kao pojednici.

Mladi često nijesu svjesni koliko zapravo svako od nas ima predrasude i da ih nerijetko nismo u stanju ni prepoznati. Kroz raznovrsne radionice i igre su napravili smo važan korak u razbijanju predrasuda i stereotipa, te otkrili nove činjenice i o sebi. Važna spoznaja mladih na seminaru je takođe i da Crna Gora nije dostigla neophodan nivo interkulturalnosti, iako je poznata po multikulturalnosti; uz to, uvidjeli su i razliku između ova dva pojma.

Često svjesno i nesvjesno radimo i pozitivno i negativno diskriminisanje, te je upoznavanje sa njima i način razbijanja predrasuda i stereotipa bio važan segment druženja, te da kroz različita iskustva i nova saznanja širimo vidike i rastemo kao pojedinici ali i kao društvo. Kroz iznošenje sopstvenih primjera ili primjera svojih vršnjaka, o slučajevima diskriminacije i nepoštovanja različitosti i etiketiranja, utvrdili smo koliko je generalizacija, najčešća zamka u koju upadamo, pogubna i pogrešna. Izuzetno je važno da njegujemo radoznalost i želju za učenjem, jer jedino na taj način možemo da damo doprinos cjelokupnoj zajednici. Ovo je veoma važno, radi oslobađanja prije svega od predrasuda, koje mogu prerasti u stereotipe, zatim u diskriminaciju, ekstremizam, te čak u konačnom i u terorizam.

Zašto postoje MI i ONI? Razgovarajući o toleranciji, uvidjeli smo šta sve formira kolektivne identitete, a to su porodica, okolina, kultura, istorija, tradicija. Ono što mi moramo raditi jeste, da poštujemo drugačije kulture od nas, koja je produkt naše svijesti koja nastaje u našim zajednicama, koja ima svoj obrazac ponašanja i afinitete. To se zove tolerancija, koja sama po sebi nije moguća bez komunikacije. Ne možemo nekog poštovati ako ga ne poznajemo, a možemo ga poznavati jedino kroz komunikaciju – finalni je zaključak mladih učesnika radionica.

Seminar je organizovan u sklopu projekta “Tolerancija na djelu”, uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Categories: Vijesti